שירת הלב-פגישה עם השירה העברית ברדיו "אפי-לוג"

/שירת הלב-פגישה עם השירה העברית ברדיו "אפי-לוג"

פגישה עם משוררים ישראלים ועם שירתם ברדיו "אפי-לוג"