מילים ולחן: ינון חסון –

ביצוע: שיר וינון חסון.

עיבוד מוזיקלי: יאיר סתוי

ברך

את כל הילדים

ברך אותי אלוקים

ברך את כל הילדים

ברך אותם בתקווה

ברך אותם באהבה.

ברך אותי אלוקים

ברך את כל הילדים

ברך אותם בכל יום

ברך אותם לשלום.

שלא ידעו ימים קשים

של מצוקות ומכאובים

ויתמלאו בריגושים

של אור ומעשים טובים.

שיכבדו פה את כולם

ישרור השקט בעולם

וזה אל זה יושיטו יד

עם אחד בלב אחד.

ברך אותי אלוקים

ברך את כל הילדים

ברך אותם במתינות

ברך אותם בסובלנות.

ברך אותי אלוקים

ברך את כל הילדים

ברך אותם לחיים

ברך אותם לעולמים.

שלא ידעו…