מילים,לחן וביצוע טל אורנן

עיבוד מוזיקלי: עמית הראל וטל אורנן.

יום אחד עברתי

בכיכר האכזבה

איש אחד עמד כפוף

ציפה לנדבה

חשבתי מי פעם עבר ברחוב הזה

מי פעם שר את השיר הזה?

בפנייה פניתי לרחוב האהבה

זוג אחד ישב שם

התאהב בתאווה

דימיינתי מי פעם אהב על הספסל הזה?

מי פעם שר את השיר הזה?

ברחוב ממול בקצה אחרי הרמזור,

שם החלו החולות, והחופש,

הם קראו לזה חבריא!

אכלו שק אבטיח, זה כל מה שהיה

כשחזרו צעדו ברחובות,

וזעקו,

"עברי דבר עברית"!

פה אין שום מקום לשום שפה אחרת,

זעקו,

"עברי דבר עברית",

ולפתע,

התחלף הרמזור,

מי פעם חי במקום הזה,

מי אהב ברחוב הזה?

מי כאן קפצה מהחלון הזה?

יום אחד עברתי בכיכר האכזבה

איש אחד עמד שם הושיט יד לנדבה

חשבתי

מי פעם חי במקום הזה

מי פעם  שר את השיר הזה…