אילן השירים תכנית העוסקת בקידום אמנים ישראליים, מביאה את קולם למפגש אינטימי של אילן אדא ומאזיני רדיו אפי-לוג.
תגובות אפשר להשאיר באתר רדיו אפי-לוג
http://radio-efi-log.co.il/