יסמין לוי ביום האחרון של דצמבר

במקום הזה
אין שמש
העינים פקוחות רק רבע
מחפשות את הדרך להגיע

המדרכה הזו
מצופה קרח שקוף
ורגליי הכבדות פוסעות לאט
מחפשות את הדרך להגיע

ביום האחרון של דצמבר
הכל שקט בחוץ ואין קול
כל השקרים שפיזרנו
מבקשים על עצמם למחול

ביום האחרון של דצמבר
הכל רועש וסוער מבפנים
השמיים הכחולים
מבקשים את האמון שלנו מחדש